نمایشگاه الکامپ ۱۳۹۶ و پوینتی

نمایشگاه الکامپ ۱۳۹۶ و پوینتی

با حس و حال نمایشگاه اگر آشنا باشید می دانید که شرکت در یک رویداد اینچنینی نیاز با برنامه ریزی٫ استراتژی دقیق دارد از اینرو امسال تصمیم گرفتیم که با تمام قوا در نمایشگاه الکامپ شرکت کنیم و دوستان جدیدی پیدا کنیم٫ بحث کنیم و الهام بگیریم. در زیر گالری عکسـ از غرفه پوینتی را برای شما قراردادیم.

پاسخ دهید

درباره وبلاگ پوینتی

آموزش٫ راهنمایی و نکات جذاب مرتبط با فروش٫ بازاریابی و وفادارسازی مشتریان.

خبرنامه ایمیل

*