2.0.0

امکانات جدید

۱- سرعت بهبود پیدا کرد.
۲- پیشافزونه‌های نصب‌شدهنهاد شگفت انگیز اضافه شد.
۳- سیستم بیکان و بلوتوث برای جذب امتیاز اضافه شد.
۴- امکان عضویت در هر باشگاهی اضافه گردید.
۵- رابط کاربری بهبود داده شده: آیکون های بزرگتر٫ بهبود فونت.
۶- امکان گزارش دادن یک باشگاه برای تخلف.
۷- امکان رای دادن به کیفیت یک باشگاه اضافه شد.

ایرادات برطرف شده

۱- سرعت بهبود یافته.

۲- کیفیت آیکون ها بهبود یافت است.

1.0

2.0.0

*