2.1.0

امکانات جدید

  1. افکت صوتی در زمان دریافت امتیاز.
  2. نمایش فاصله شما تا کسب و کار.
  3. مرتب سازی بر اساس فاصله در لیست فروشگاهها.
  4. ارسال کامنت و نمایش کامنت در صفحه کسب و کار.

 

ایرادات برطرف شده

  1. سرعت نمایش هر کسب و کار
  2. نزدیک من بروزرسانی شد
  3. ساخت لودینگ برای هر بخش صفحه کسب و کار
  4. تصحیح نمایش لیست پیشنهادهای شگفت انگیز

1.0

2.0.0

*