چگونه کار می کند

مشاوره رایگان 02122607052
1

ساخت باشگاه شما

فقط ۵ دقیقه زمان نیاز دارید تا باشگاه مشتریانتان را بسازید و در مسیر موفقیت و فروش بیشتر قرار گیرید

2

ثبت مشتری

با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی به مشتریانتان اطلاع دهید تا عضو باشگاه شوند٫همچنین از طریق اپ مدیریت فروشگاه و یا کنترل پنل٫ مشتریانتان را به باشگاه مشتریانتان اضافه کنید

3

اینترنت اشیاء و سیستم خودکار

بدون نیاز به شما٫ مشتریانتان می توانند از طریق ابزار بیکان پوینتی امتیاز دریافت کنند و شما از همراهی یک سیستم خودکار امتیاز دهی لذت ببرید

4

فروش بیشتر

با دریافت گزارش از کنترل پنل فروشگاهی می توانید وضعیت فروش و روش فروش بیشتر را معین نمایید

5

پیشنهاد شگفت انگیز

مشتریانتان را با پیشنهاد شگفت انگیز٫ شگفت زده و آماده خرید کنید. بطور مثال: یک منو غذا و یا یک محصول را در زمان مشخص با تخفیف ۵۰ درصدی شگفت انگیز کنید.

6

هوش مصنوعی

فروشتان غمگین کننده و پایین است؟ با روشن کردن موتور ابزار کمپین مشتری ساز فروشتان را بیشتر و بیشتر کنید

*