سیاست حفظ حریم خصوصی

حقوق کاربران

  • ثبت نام اولیه شما هنگام نصب اپلیکیشن روی تلفن همراه و با ورود شماره موبایل شما انجام می شود، این حساب کاربری قابل انتقال نمی باشد و هر شخص تنها می-تواند یک حساب برای خود خواهد داشت .
  • شماره تلفنی که ثبت می کنید می بایست متعلق به شما باشد و فقط شما به عنوان صاحب خط از آن استفاده نمایید و آنرا با شخص ثالثی بصورت مشترک استفاده نکنید. شما فقط می توانید یک حساب کاربری داشته باشید و نمیتوانید به دلیل از بین رفتن امتیازات بیش از یک بار ثبت نام کنید .
  • پس از ثبت نام در پوینتی تمامی اطلاعات وارد شده محفوظ خواهد بود و افراد دیگر دسترسی به آن را نخواهند داشت و صرفا جهت تایید در ثبت نام از آن استفاده خواهد شد .
  • به دلیل جمع آوری شده امتیازات تشویقی در اپلیکیشن که در مراجعه به فروشگاهها پس از خرید و یا استفاده از خدمات مراکزمختلف به دست خواهد آمد ، مسئول هستید درحفظ و نگهداری اطالاعات حساب کاربری کوشا باشید و به هیچ وجه این اطلاعات را نزد شخص ثالثی افشا نکنید

حقوق کسب و کارها

  • پوینتی تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد و درج هر گونه موارد غیر اخلاقی، و مخالف قوانین سایت و جمهوری اسلامی ایران ممنوع میباشد و مسئولیت آن تماما به عهده کاربر خواهد بود .
  • شما موافقت می نمایید که در صورت هرگونه استفاده غیرقانونی از اپلبکیشن پوینتی ، فعالیت غیر قانونی و هرگونه رفتار خارج از شرایط و ضوابط و قوانین جمهوری اسلامی ایران، مسئول ادعاها و شکایات مطرح شده خواهید بود
  • شما موظف هستید مطابق با قوانیین تمامی جوایز و یا امتیازاتی که کاربران جهت استفاده از خدمات با مراجعه و یا خرید بدست می آورند را پرداخت نمایید .
  • در صورتیکه پرداخت جوایز دارای محدودیت زمانی و یا مختص به ایام خاص میباشد ،  موظف هستید آن را  قید نمایید .
*